By Autson Web Design

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Ders Programı

Tezli Yüksek Lisans Ders Programı

 

Birinci Yarıyıl/First Semester

İkinci Yarıyıl/Second Semester

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Türü

TUK

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Türü

TUK

 

BEÖ 501

Spor Bilimlerinde Araş. Yönt

Z

3 0 3

BEÖ 502

Motor Becerilerin Öğren.

Z

3 0 3

BEÖ 503

Beden Eğitiminde Prog. Gel.

Z

3 0 3

BEÖ 504

Spor Bilimlerinde İstatistik

Z

3 0 3

 

Seçmeli Ders

S

3 0 3

BEÖ 506

Seminer

Z

0 3 0

 

Seçmeli Ders

S

3 0 3

 

Seçmeli Ders

S

3 0 3

 

 

 

 

 

Seçmeli Ders

S

3 0 3

Toplam

 

 

12 0 12

Toplam

 

 

12 3 12

 

 

 

Seçmeli Dersler

 

Birinci Yarıyıl/First Semester

İkinci Yarıyıl/Second Semester

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Türü

TUK

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Türü

TUK

 

BEÖ 505

Beden Eğit. Öğr.-Öğr. Süreç.

S

3 0 3

BEÖ 508

Bed. Eğ. Ölçme ve Değ.

S

3 0 3

BEÖ 507

Motor Gelişim ve İnsan Har.

S

3 0 3

BEÖ 510

Nitel Beceri Analizi

S

3 0 3

BEÖ 509

Karşılaştır. Bed. Eğt. Program.

S

3 0 3

BEÖ 512

Spor Sosyolojisi

S

3 0 3

BEÖ 511

Egzersiz ve Spor Psikolojisi

S

3 0 3

BEÖ 514

Bed. Eğ. Öğret. Karşılaş. Sor.

S

3 0 3

BEÖ 513

Beden Eğitiminde Rek. Uyg.

S

3 0 3

BEÖ 516

Engellilerde Bed.  Eğ. ve Öğ.

S

3 0 3

BEÖ 515

Okul Öncesi Dönemde Oyun ve Hareket

S

3 0 3

BEÖ 518

Bed. Eğt. ve Fiziksel Sağlık

S

3 0 3

BEÖ 517

Spor Tarihi, Fels. ve Olimp.

S

3 0 3

BEÖ 520

Sosyal Bilim. Nitel Arş.Yön.

S

3 0 3

BEÖ 519

Bed. Eğt. Teknoloji Kullanımı

S

3 0 3

BEÖ 522

Spor ve Sosyal Psikoloji

S

3 0 3

BEÖ 521

Bed. Eğt. Sporda Etik

S

3 0 3

BEÖ 524

İleri İstatistik

S

3 0 3

 

 

 

 

BEÖ 526

 Spor Bilim. Çağ. Gelişmeler

S

3 0 3

 

 

 

 

BEÖ 528

Sporda Motivas.  Yönelimler

S

3 0 3

 

Not: III. Yarıyıldan itibaren her öğrenci Uzmanlık Alanı ve Tez çalışması derslerine kayıt yaptırmak zorundadır.

 

Mezuniyet Şartı:                a. I. Yarıyılda 6  kredilik zorunlu, 6 kredilik seçmeli ders,

b. II. Yarıyılda 6 kredilik zorunlu, 6 kredilik seçmeli ders ve Seminer dersi olmak üzere toplam 24 kredilik ders alınacaktır.

c. Mezun olabilmek için öğrencinin tez çalışmasını tamamlaması gerekmektedir.

 

  

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİMDALI

 

Tezsiz Yüksek Lisans Ders Programı

 

 

Birinci Yarıyıl/First Semester

İkinci Yarıyıl/Second Semester

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Türü

TUK

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Türü

TUK

 

BEÖ 501

Spor Bilimlerinde Araş. Yönt

Z

3 0 3

BEÖ 502

Motor Becerilerin Öğren.

Z

3 0 3

BEÖ 503

Beden Eğitiminde Prog. Gel.

Z

3 0 3

BEÖ 508

Bed. Eğit.  Ölçme ve Değ.

Z

3 0 3

BEÖ 505

Beden Eğit. Öğr.-Öğr. Süreç.

Z

3 0 3

 

Seçmeli Ders

S

3 0 3

 

 

 

 

BEÖ 506

Seminer

Z

0 3 0

 

 

 

 

BEÖ 530

Dönem Projesi (IV Yarıyıl)

Z

0 1 0

Toplam

 

 

9 0 9

Toplam

 

 

9 4 9

 

 

 

Seçmeli Dersler

 

Birinci Yarıyıl/First Semester

İkinci Yarıyıl/Second Semester

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Türü

TUK

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Türü

TUK

 

BEÖ 507

Motor Gelişim ve İnsan Har.

S

3 0 3

BEÖ 504

Spor Bilimlerinde İstatistik

S

3 0 3

BEÖ 509

Karşılaştır. Bed. Eğt. Program.

S

3 0 3

BEÖ 510

Nitel Beceri Analizi

S

3 0 3

BEÖ 511

Egzersiz ve Spor Psikolojisi

S

3 0 3

BEÖ 512

Spor Sosyolojisi

S

3 0 3

BEÖ 513

Beden Eğitiminde Rek. Uyg.

S

3 0 3

BEÖ 514

Bed. Eğ. Öğret. Karşılaş. Sor.

S

3 0 3

BEÖ 515

Okul Öncesi Dönemde Oyun ve Hareket

S

3 0 3

BEÖ 516

Engellilerde Bed.  Eğ. ve Öğ.

S

3 0 3

BEÖ 517

Spor Tarihi, Fels. ve Olimp.

S

3 0 3

BEÖ 518

Bed. Eğt.  ve Fiziksel Sağlık

S

3 0 3

BEÖ 519

Bed. Eğt. Teknoloji Kullanımı

S

3 0 3

BEÖ 520

Sosyal Bilim. Nitel Arş.Yön.

S

3 0 3

BEÖ 521

Bed. Eğt. Sporda Etik

S

3 0 3

BEÖ 522

Spor ve Sosyal Psikoloji

S

3 0 3

 

 

 

 

BEÖ 526

Spor Bilim. Çağ. Gelişmeler

S

3 0 3

 

 

 

 

BEÖ 528

Sporda Motivas.  Yönelimler

S

3 0 3

 

 

Not: III. Yarıyılda tüm dersler seçmeli derslerden alınacak. Öğrenciler IV. Yarıyıl Dönem Projesi dersini almak zorundadır.

 

Mezuniyet Şartı:                a. I. Yarıyılda 9  kredilik zorunlu,

b. II. Yarıyılda 6 kredilik zorunlu, 3 kredilik seçmeli ve Seminer dersi,

c. III. Yarıyılda 12 kredilik seçmeli ders alınarak toplam 30 kredilik ders alınacaktır. d. Mezun olabilmek için öğrencinin Dönem Projesini tamamlaması gerekmektedir.

 

 

 

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİMDALI

 

 Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı

Ders Programı

 

Birinci Yarıyıl/First Semester

İkinci Yarıyıl/Second Semester

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Türü

TUK

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Türü

TUK

 

BEÖ 117

Beden Eğt. ve Sporun Temel.

Z

2 0 2

BEÖ 130

Eğitim Psikolojisi

Z

3 0 3

BEÖ 121

Eğitim Bilimlerine Giriş

Z

3 0 3

BEÖ 302

Beceri Öğrenimi

Z

3 0 3

BEÖ 235

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Z

3 0 3

BEÖ 314

Eğitsel Oyunlar

Z

1 2 2

BEÖ 301

Psikomotor Gelişim

Z

3 0 3

BEÖ320

Sınıf Yönetimi

Z

2 0 2

BEÖ 313

Bed. Eğt. ve Spor Tarihi

Z

2 0 2

BEÖ 324

Etkili İletişim Becerileri

S

3 0 3

BEÖ 315

Özel Öğretim Yöntemleri I

Z

2 2 3

BEÖ 414

Beden Eğitimi ve Spor Yön.

Z

3 0 3

BEÖ 413

Rehberlik

Z

3 0 3

BEÖ 452

Herkes İçin Spor

S

2 0 2

BEÖ 451

Drama

S

2 2 3

 

 

 

 

BEÖ 117

Sporda Etik

S

3 0 3

 

 

 

 

BEÖ 121

Rekreasyon Eğitimi

S

3 0 3

 

 

 

 

 

Not: Bilimsel hazırlık sınıfından kaç kredilik ders alınacağı öğrencinin transkriptine bakılarak kararlaştırılacaktır.